S T A N K  
  S S S O A A A O  
  A U T B L S R F  
  L K R A K P K F  
  T K Å K O A O E  
    E L K H R T I  
    R I   O T I N  
      N   L A K    
      G     M A    
                 
                 

Mer informasjon om stank-produktene nevnt på denne siden, skadevirkninger, avhengighet og detox kommer senere.
Stank-detox er en del av Kakodo Gaia Four Elements Energy Meditation

 

Dette webområdet er en del av Kakon-web