S T A N K  
  S S S O L A O  
  A U T B K R F  
  L K R A O K F  
  T K Å K H O E  
    E L K O T I  
    R I   L I N  
      N     K    
      G     A    
                 
                 

Mer informasjon om stank-produktene nevnt på denne siden, skadevirkninger, avhengighet og detox kommer senere.
Stank-detox er en del av Kakodo Gaia Four Elements Energy Meditation

 

Dette webområdet er en del av Kakon-web